Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Duyurular
14.01.2019
..........................................................
Aiit Dersi Bütünleme Sınavı Hk.
09.01.2019
..........................................................
Aiit Dersi Final Sınavı Hk.
07.01.2019
..........................................................
Hukuk Uygulamaları Iı Final İmtihanı Cevap Anahtarı Hk.
07.01.2019
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
06.01.2019
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Final Cevap Anahtarı
02.01.2019
..........................................................
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Güncel Sınav Takvimi 02.01.2019
28.12.2018
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine
28.12.2018
..........................................................
Hukuk Uygulamaları Iı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
27.12.2018
..........................................................
Sosyal Sorumluluk Projeleri I Ve Uluslararası Hukuk I Hk.
26.12.2018
..........................................................
Uluslararası Hukuk I Dersi Tarih Değişikliği Hk.
21.12.2018
..........................................................
Hukuk Uygulamaları Iı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
14.12.2018
..........................................................
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Final Sınav Takvimi Hk.
10.12.2018
..........................................................
Hukuk Uygukamaları Iı Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine
07.12.2018
..........................................................
Ceza Genel Ve Ceza Özel Dersi Hk.
06.12.2018
..........................................................
Film Ve Sanatı Hukuk Seçmeli Dersi Ödevi Hk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER –II DERSİNİN FİNAL SORUMLULUK ALANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER –II DERSİNİN FİNAL SORUMLULUK ALANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2016-05-09 09 Mayıs 2016
Not: Sorumluluk Alanı H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, İstanbul 2015 (4. Bası) Esas Alınarak Belirlenmiştir.
 
§12. Suçun Manevi (Subjektif) Yapısal Unsuru               s.220
§23.Dava ve Cezanın Düşürülmesinin Sonuna Kadar    s.566  sayfa 220-566 ARASININ KİTAPTAN ÇALIŞILMASI TAVSİYE EDİLİR.
Bu bölümle ilgili şu hususu belirmek isterim: TCK m.45-52,  64-65, 66-74 arası size son derste anlatıldı. TCK m.75’de tanımlanan önödeme kurumu anlatılamadı. Bu konuyu en azından kanundan mutlaka okumanız tavsiye olunur.
Dava zamanaşımı-ceza zamanaşımı ne demektir. Kesme ve durdurma ne anlama gelir; kesme ve durdurma nedenleri nelerdir? Derste üzerinde duruldu.
Genel –özel af ayrımı ve bu afların cezalara ve davaya etkisi.
Koşullu salıverilme ne demektir ve bir mahkumiyeti bulunanlar için koşullu salıverilme süreleri ve özellikle süreli hapislerde iyi geçirilmesi gereken miktarların ve denetim süresi ile koşullu salıverilmenin geri alınma koşullarını, sonuçlarının bilinmesi iyi olur (Süreli hapse mahkumiyet halinde sürenin 2/3’ünün iyi halli cezaevinde geçirilmesi gibi)
 
 
§24. Güvenlik Tedbirleri s.567    ile ilgili olarak
-Güvenlik tedbirlerinin amacının öğrenilmesi ve cezanın amacı ile karşılaştırılmasına ilişkin bilgi alındıktan sonra 
TCK m.53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. maddelerin okunması ve öğrenilmesi yeterli olacaktır.
Tekerrürün sonuçları nelerdir? Derste üzerinde duruldu. Gözden geçiriniz. Tekerrür çeşitleri derste sayıldı isim olarak biliniz. Genel-özel tekerrür, süreli-süresiz tekerrür, milli-milletlerarası tekerrür gibi kavramların ne anlama geldiğine kitabınızdan bakınız.
Tüzel kişilere uygulanan güvenlik tedbirlerinin üzerinde duruldu gözden geçiriniz.
Diğer güvenlik tedbirlerinin nasıl uygulandığını en azından kanundan okuyunuz Özellikle akıl hastalarına uygulanan tedbirler ve ceza mahkumiyetine bağlı olarak uygulanan hak yoksunluklarını (üyeliklerden, memuriyetten yasaklanma, ehliyetine el koyulma gibi)
Özellikle suçta kullanılan veya suç için hazırlanan eşyalara devlet tarafından el koyulması ve bu eşyaların müsadere edilmesi arasındaki farkı öğreniniz. Yani el koyma ve müsadere arasındaki farkı ve müsaderenin ne demek olduğunu öğreniniz.
 
§25-Türk Ceza Kanunu’nun Yer Yönünden Uygulanması   başlığını taşımaktadır. Konu Türk Ceza Kanununun nerede işlenen suçlara uygulanacağı ile ilgilidir. TCK öncelikle Türkiye’de işlenen tüm suçlara kimin tarafından işlenirse işlensin hiçbir koşula bağlı olmaksızın uygulanır. Kanunumuz kural olarak bu sistemi benimsemiştir. TCK nın Türkiye’de işlenen tüm suçlara uygulanmasına ilişkin ilkeye mülkilik prensibi denir. Ancak yabancı ülkede Türk vatandaşının veya Türk vatandaşına karşı veya Türkiye’nin menfaatlerine karşı işlenen suçlarda failler Türkiye’ye geldiğinde TCK hükümlerine göre yargılanır. Bu ilkelere de faile veya mağdura göre şahsilik ilkesi denir. Türk Devleti kendi vatandaşını yabancı ülkelerde de TCK ile takip eder.  Bu konuyla ilgili olarak 605-608 arasını okumanız ve Mülkilik, şahsilik (faile ve mağdura göre) şahsilik, korunma ve evrensellik ilkesi ne demektir. Kavramsal alarak bilmeniz yeterlidir. TCK m.10-13 arasında bu ilkelerin uygulanma koşulları belirtilmiştir. Koşulları öğrenmeniz gerekli değildir. İlkelerin anlamını ve TCK hangi maddelerde düzenlendiğini bilmeniz yeterlidir.
 
İade konusunda sorumlu değilsiniz. Çünkü İade hukuku 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “23.4.2016 tarih ve 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu” ile esaslı şekilde değişti ve iadeyi düzenleyen TCK m.18 ile adli yardıma ilişkin birçok sözleşmenin bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla iade konusu sınav sorumluluğunuza dahil değildir. Sınav sorumluluğu bakımından söz konusu yukarıda belirtilen Kanun ile böyle bir değişikliğin olduğunun ve iadede özellik (hususilik) kavramının anlamının bilinmesi yeterlidir. İadede hususilik, iade edilen suçlunun sadece iade edildiği suçtan dolayı yargılanabilmesidir. Bir devlet bir suçluyu hangi suçtan iade etmişse iade alan devlet sadece o suçtan yargılayabilir veya cezasını infaz ettirebilir. Kişinin yeni suçu ortaya çıkarsa o yeni suçtan dolayı sanığı elinde bulunduran (iade alan) devletin mutlaka iade talep edilmiş olan devletten yeniden bu suç için yargılama izni istemiş ve kendisine izin verilmiş olması gerekir ki iade dışı bir suçtan da yargılama olabilsin. Buna iadede hususilik denmektedir.
 
 
CGİK m.110 –Özel İnfaz Şekilleri –Hafta sonu, gece, evde infaz.
CGİK m.107 –Koşullu salıverilme
 
Not: Yukarıda verilen bilgiler tavsiye niteliğindedir ve bir hak bahşetmemektedir. Bir taahhüdü içermemektedir. 
 
                                                                                              BAŞARILAR DİLERİM….