Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi
Doktora : Marmara Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası :
E-Posta : saban.kayihan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Şaban KAYIHAN
Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi1993–1999 

Yrd. Doç Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–1999

Yrd. Doç Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1999–2005

Yrd. Doç. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi –Geçici Görevli -2003–2006

Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi İİBF. Ticaret Hukuku ABD Başkanı 2006- 2011

Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı 2011

Prof.Dr. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Kasım 2011-Mart 2012

Prof.Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Hukuk Fakültesi 2012-2014

Prof.Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014

 

Araştırma Konuları

Özel Hukuk 

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015-05-03

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2013 Türk Hukukunda Bankaların Tabi Oldukları Mevzuat ve Bankaların Kuruluşu ile Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açma KoşullarıInternational Congress on Economics Finance and Banking, Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Chyngyz Aytmatov Campus, Bishkek, Kyrgyzstan,26-28 June 2013
2 2012 Basın Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının Korunması, Azerbaycan Devlet İktisat Üniv. İşletme Yönetimi Fakültesi “1. İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sorumluluk” Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26-27 Kasım 2012

3 2011 Fikri Mülkiyet Hakkının Uluslararası Alanda Düzenlenişi, 3nd International Congress on Enterpreneurship, Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Bishkek- Kyrgyzstan
4 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kara Ticareti Hukukuna İlişkin Getirdiği Yenilikler, 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan – Bakü, 15 – 17 Haziran 2011
5 2009 Gümrük Birliğinin Hukuki ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, (Doç. Dr. Habib YILDIZ ile Birlikte). I Ndёrkombёtar Ballkanik, “Historia Dhe Kultura e Ballkanit”, (1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi 10-16 Mayıs 2009)
6 2009 Gümrük Birliğinin Hukuki ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, (Doç. Dr. Habib YILDIZ ile Birlikte). I Ndёrkombёtar Ballkanik, “Historia Dhe Kultura e Ballkanit”, (1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi)
7 2008 Uluslararası Girişimciliğin Hukuki Görünümleri, 2nd International Congress on Enterpreneurship, Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Bishkek- Kyrgyzstan, May, 07-10, 2008
8 2004 Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Özel Sigortanın Önemi, Proceedings of the First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Bişkek 2004.
9 2004 Elektronik Ticaret, Proceedings of the First International Manas University Conference in Economics on the Recent Economic Developments And Problems in the Transition Economies, 23rd-24th September 2004, Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Bishkek-Kyrgyzstan
10 2003 Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rekabet Kurallarının Önemi, Proceedings of the First International Conference on the Transition Countries On the Way of Transforming Into Market Economies, Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Bişkek 2003
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Şirketler Hukuku, (Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN ile birlikte), Seçkin Yayınları 2014
2 2013 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununa Göre İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları, (Av.Dr. Murat AKDENİZ ile Birlikte), Kabalcı Yayınları Hasan Kalyoncu 2013
3 2013 . Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Ders Kitabı), 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2010: Üçüncü Baskı (Yeni Borçlar Kanunu’na Göre), Seçkin Yayınları Ankara 2012. Dördüncü Baskı (Yeni Borçlar Kanunu’na Göre), Seçkin Yayınları Ankara 2013
4 2013 Medeni Hukuk (Ders Kitabı) 1. Baskı Yalnız, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, (Arş. Gör. Mustafa Ünlütepe ile birlikte) Ankara 2013
5 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2012. (Yrd. Doç. Dr. M. YASAN ile Birlikte)
6 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2012. (Yrd. Doç. Dr. M. YASAN ile Birlikte)
7 2012 Hukukun Temel Kavramları (Ders Kitabı, 5. Baskı), Seçkin Yayınları, Ankara 2012
8 2011 Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Beta yayınları, Birinci Baskı, Hasan Kalyoncu 1999, Dördüncü Baskı Seçkin Yayınları, Ankara 2011
9 2011 Ticaret Hukuku (Ders Kitabı, 4. Baskı), Seçkin Yayınları, Ankara 2009 - 2011
10 2011 6102 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Üst Gözetim, Seçkin Yayınları Ankara 2011. (Başlıca Profesörlük Araştırma Eseri)
11 2010 Uluslararası Ekonomi Hukuku, Seçkin Yayınları, (LLM, Av. Mehmet Eski ile birlikte) Ankara 2010
12 2004 Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Seçkin Yayınları, Ankara 2004
13 2004 Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu (Yard. Doç. Dr. Habib Yıldız ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2004
14 1996 Ticari İşletme Rehni,  Kazancı Yayınları, 1996
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, (Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE ile birlikte) FSM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Haziran 2014
2 2011 Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler ve Muhasebeleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2011 
3 2010 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Ali Fuat Cebesoy Armağan, Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksek Okulu, Sakarya 2010
4 2009 İnternet Sigortasında Riziko, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Akademik Mesleki Yayınlar, Yıl 4, S.34, Haziran 2009
5 2008 Yeni Düzenlemeler Işığında Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Akademik Mesleki Yayınlar, Yıl 3, S.27, Kasım 2008
6 2007 Ticaret Sicili Memurunun İnceleme Görev ve Yetkisinin Kapsamı,  Erzincan Üniversitesi HFD., C.XI, S.3-4; Aralık 2007
7 2007 Limited Şirketlerde Ortaklık Genel Kurulunda Temsil Yolu ile Oy Kullanılabilmesi Üzerine Düşünceler, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Akademik Mesleki Yayınlar, Yıl 2, S.12, Ağustos 2007
8 2005 Türk Hukukunda Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Yönetime Girmesi İmkânı: Birikimli Oy Sistemi, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14
9 2005 Alman ve Türk Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenin Kurtarma Ödevi, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi C.IX, S.1-2, Haziran 2005
10 2004 Zorunlu Deprem Sigortası, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VIII, S.1-2, Haziran 2004. Erzincan
11 2003 Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S.1 –2. Haziran 2003, Erzincan
12 2003 Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C.XXII, S.1
13 2003 Ticaret Hukukunun Küreselleşmesi Bakımından Yabancı Yatırımların Uluslararası Boyutuna Bakış, Prof. Dr. Fahiman TEKİL’İN Anısına Armağan, Hasan Kalyoncu 2003
14 2002 Marka Kavramı ve Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Yargı Dünyası Dergisi. Temmuz 2002 Hasan Kalyoncu
15 1998 Yola Hazır Geminin Haczi Yasağı, Batider, Ankara 1998
16 1998 Borçlar Kanunu m. 386/f.2 Karşısında İsimsiz İş Görme Sözleşmeleri Yapılabilir mi? Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Erzincan 1998
17 1998 Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Koyduranın Hukuki Sorumluluğu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Erzincan 1998
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HUK 104 Medeni Hukuk II Zorunlu3
2 HUK 333 Ticari İşletme Hukuku Zorunlu3
3 HUK 334 Şirketler Hukuku Zorunlu3
4 HUK 425 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu2
5 HUK 331 Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Seçmeli2